Comparison of color LCD and medical-grade monochrome LCD displays in diagnostic radiology.

H Geijer, Mats Geijer, L Forsberg, S Kheddache

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)114-121
TidskriftJournal of Digital Imaging
Volym20
Utgåva2
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här