Comparison of geoelectrical imaging and tunnel documentation at the Hallandsas Tunnel, Sweden

Berit Ensted Danielsen, Torleif Dahlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)
369 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of geoelectrical imaging and tunnel documentation at the Hallandsas Tunnel, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap