Comparison of (GTG)(5)-oligonucleotide and ribosomal intergenic transcribed spacer (ITS)-PCR for molecular typing of Klebsiella isolates

Anna Ryberg, Crister Olsson, Siv Ahrné, Hans-Juerg Monstein

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of (GTG)(5)-oligonucleotide and ribosomal intergenic transcribed spacer (ITS)-PCR for molecular typing of Klebsiella isolates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap