Comparison of lipases and glycoside hydrolases as catalysts in synthesis reactions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of lipases and glycoside hydrolases as catalysts in synthesis reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology