Comparison of mammalian α1-adrenergic receptor peptides by photoaffinity labeling and peptide mapping

L. M.F. Leeb-Lundberg, K. E.J. Dickinson, J. E.S. Wikberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3214
TidskriftFederation Proceedings
Volym43
Nummer4
StatusPublished - 1984 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här