Comparison of some different methods for analysis of thyroid autoantibodies: Importance of thyroglobulin autoantibodies

Bengt Lindberg, Johan Svensson, Ulla-Britt Ericsson, Paul Nilsson, Eivor Svenonius, Sten Ivarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Blood samples from 141 children and adolescents were used to evaluate differences between commercial kits and radioimmunoassay (RIA) methods for detecting thyroid autoantibodies. Thyroglobulin autoantibodies (Tg-Ab) were analyzed with a hemagglutination kit and a RIA; thyroid peroxidase autoantibodies (TPO-Ab) were measured with a gelagglutination assay and a RIA. The result; of the antibody tests were compared with thyroid function tests (triiodothyronine [T-3] thyroxine [T-4], thyrotropin [TSH]) and with the results of ultrasound of the thyroid in antibody-positive patients. The correlation of antibody levels between the two methods was higher for TPO-Ab than for Tg-Ab. Moderate to high levels of TPO-Ab correlated to elevated TSH levels. Auto immune thyroiditis (AIT) was found in 6 of the 141 children. The RIA-based thyroglobulin assay was the only test that identified autoantibodies in all 6 cases. in contrast, the hemagglutination kit thyroglobulin assay failed to identify 4 of the 6 AIT cases.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)265-269
TidskriftThyroid
Volym11
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Comparison of some different methods for analysis of thyroid autoantibodies: Importance of thyroglobulin autoantibodies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här