Comparison of the chemical properties of iron and cobalt porphyrins and corrins.

Kasper Jensen, Ulf Ryde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of the chemical properties of iron and cobalt porphyrins and corrins.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar