Comparison of the cost of preventing postoperative deep vein thrombosis with either unfractionated or low molecular weight heparin

D Bergqvist, B Lindgren, Thomas Mätzsch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

56 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of the cost of preventing postoperative deep vein thrombosis with either unfractionated or low molecular weight heparin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap