Comparison of the duration of hospital stay after laparoscopic or open distal pancreatectomy: randomized controlled trial

B. Björnsson, A. Lindhoff Larsson, C. Hjalmarsson, T. Gasslander, P. Sandström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comparison of the duration of hospital stay after laparoscopic or open distal pancreatectomy: randomized controlled trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap