Comparison of Three Different TTF-1 Clones in Resected Primary Lung Cancer and Epithelial Pulmonary Metastases

Halla Vidarsdottir, Lena Tran, Björn Nodin, Karin Jirström, Maria Planck, Johanna S.M. Mattsson, Johan Botling, Patrick Micke, Per Jönsson, Hans Brunnström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Objectives: Immunohistochemical staining against thyroid transcription factor 1 (TTF-1) is often used to distinguish lung adenocarcinoma from squamous cell carcinoma and pulmonary metastasis.

Methods: TTF-1 expression was examined using the antibody clones 8G7G3/1, SPT24, and SP141 on tissue microarrays from 665 cases of resected lung cancers and 428 pulmonary metastases.

Results: Most lung adenocarcinomas, 89%, 93%, and 93%, were positive with TTF-1 clones 8G7G3/1, SPT24, and SP141, respectively. The corresponding figures for lung squamous cell carcinomas were 0%, 6%, and 8%. In total, five (2%), 19 (7%), and 21 (8%) of the pulmonary metastases from colorectal adenocarcinomas were positive with clones 8G7G3/1, SPT24, and SP141, respectively. Other TTF-1-positive pulmonary metastases (n = 8) were thyroid, urothelial, pancreatic, small bowel, and cervix carcinomas.

Conclusions: TTF-1 expression in lung cancer and pulmonary metastases differs between clones, with 8G7G3/1 being more specific but less sensitive compared with SPT24 and SP141.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)533-544
Antal sidor12
TidskriftAmerican Journal of Clinical Pathology
Volym150
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Comparison of Three Different TTF-1 Clones in Resected Primary Lung Cancer and Epithelial Pulmonary Metastases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här