Comparison of Three Different TTF-1 Clones in Resected Primary Lung Cancer and Epithelial Pulmonary Metastases

Halla Vidarsdottir, Lena Tran, Björn Nodin, Karin Jirström, Maria Planck, Johanna S.M. Mattsson, Johan Botling, Patrick Micke, Per Jönsson, Hans Brunnström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat