Compartmentalization of enzymes and distribution of products in aqueous two-phase systems

Folke Tjerneld, Hans-Olof Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)137-151
TidskriftInternational Review of Cytology
Volym192
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här