Competences as drivers and enablers of globalization of innovation: Swedish ICT industry and emerging economies

Cristina Chaminade, Claudia de Fuentes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftInnovation and Development
Volym2
Nummer2
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Citera det här