Competing for Acceptance: Lehrer's Rule and the Pradoxes of Justification

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)34-54
TidskriftTheoria: a Swedish Journal of Philosophy
VolymLXIV
Utgåva1
StatusPublished - 1998
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här