Complement dysregulation associated with a genetic variant in factor H-related protein 5 in atypical hemolytic uremic syndrome

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complement dysregulation associated with a genetic variant in factor H-related protein 5 in atypical hemolytic uremic syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap