Complement evasion strategies of pathogens-Acquisition of inhibitors and beyond.

Anna Blom, Teresia Hallström, Kristian Riesbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

166 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complement evasion strategies of pathogens-Acquisition of inhibitors and beyond.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap