Complement inhibitor C4b-binding protein in primary Sjögren's syndrome and its association with other disease markers.

Anna Foltyn Zadura, Elke Theander, Anna Blom, Leendert Trouw

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)
106 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complement inhibitor C4b-binding protein in primary Sjögren's syndrome and its association with other disease markers.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap