Complement inhibitor C4b-binding protein interacts directly with small glycoproteins of the extracellular matrix.

Kaisa Happonen, Andreas Holmér, Matthias Mörgelin, Dick Heinegård, Anna Blom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Sökresultat