Complement inhibitor CSMD1 acts as tumor suppressor in human breast cancer

Astrid Escudero-Esparza, Michael Bartoschek, Chrysostomi Gialeli, Marcin Okroj, Sioned Owen, Karin Jirström, Akira Orimo, Wen G. Jiang, Kristian Pietras, Anna M. Blom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complement inhibitor CSMD1 acts as tumor suppressor in human breast cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap