Completeness and Correctness of Cholecystectomy Data in a National Register--Gallriks.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat