Complex karyotypes in flow cytometrically DNA-diploid squamous cell carcinomas of the head and neck

Jan Åkervall, Yuesheng Jin, Bo Baldetorp, Fredrik Mertens, Johan Wennerberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complex karyotypes in flow cytometrically DNA-diploid squamous cell carcinomas of the head and neck”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap