Complex scaling and self adjoint dilations

Nils Elander, Pavel Kurasov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Complex scaling of the Schrodinger equation on the halfaxis with a nontrivial boundary condition at the origin is investigated. A self-adjoint dilation of the corresponding dissipative operator is constructed. The relations between the scattering problems for the operator and it's dilation are clarified
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)415-418
TidskriftInternational Journal of Quantum Chemistry
Volym46
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1993

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Complex scaling and self adjoint dilations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här