Complex three-dimensional self-assembly in proxies for atmospheric aerosols

C. Pfrang, K. Rastogi, E. R. Cabrera-Martinez, A. M. Seddon, C. Dicko, A. Labrador, T. S. Plivelic, N. Cowieson, A. M. Squires

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complex three-dimensional self-assembly in proxies for atmospheric aerosols”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap