Complications After Thyroid Surgery

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

341 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complications After Thyroid Surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap