Complications to peptic ulcer and peptic ulcer surgery

Kristina Åhsberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

2444 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complications to peptic ulcer and peptic ulcer surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap