Compositions for reprogramming cells into dendritic cells or antigen presenting cells, methods and uses thereof.

Filipe Pereira (uppfinnare), Cristiana Ferreira Pires (uppfinnare), Fábio Fiúza Rosa (uppfinnare)

Forskningsoutput: Patent

Sammanfattning

The present disclosure relates to compositions, nucleic acid constructs, methods and kits thereof for cell induction or reprogramming cells to the dendritic cell state or antigen presenting cell state, based, in part, on the surprisingly effect described herein of novel use and combinations of transcription factors that permit induction or reprogramming of differentiated or undifferentiated cells into dendritic cells or antigen presenting cells. Such compositions, nucleic acid constructs, methods and kits can be used for inducing dendritic cells in vitro, ex vivo, or in vivo, and these induced dendritic cells or antigen presenting cells can be used for immunotherapy applications.
Originalspråkengelska
PatentnummerWO2018185709A1
Arkiveringsdatum2018/04/05
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Compositions for reprogramming cells into dendritic cells or antigen presenting cells, methods and uses thereof.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här