Sammanfattning

The present disclosure relates to compositions, constructs and vectors for reprogramming cells into plasmacytoid dendritic cells or interferon type I-producing cells, methods and uses thereof. The present disclosure relates to the development of methods for making plasmacytoid dendritic cells or interferon type I-producing cells that promote antiviral and anti-tumoral immune responses from differentiated, multipotent or pluripotent stem cells by introducing and expressing isolated/synthetic transcription factors. More particularly, the disclosure provides methods for obtain plasmacytoid dendritic cells or interferon type I-producing cells by direct cellular reprogramming with the surprisingly use of combinations of specific transcription factors.
Originalspråkengelska
PatentnummerWO2021069672
Prioritetsdatum2019/10/10
Arkiveringsdatum2020/10/09
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Compositions for reprogramming cells into plasmacytoid dendritic cells or interferon producing cells, methods and uses thereof”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här