Comprehensive analysis of microRNA expression in regionalized human neural progenitor cells reveals microRNA-10 as a caudalizing factor.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Comprehensive analysis of microRNA expression in regionalized human neural progenitor cells reveals microRNA-10 as a caudalizing factor.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap