Compressibility and thermal expansion of cubic silicon nitride

J. Z. Jiang, H. Lindelov, L. Gerward, K. Ståhl, J. M. Recio, P. Mori-Sanchez, S. Carlson, M. Mezouar, E. Dooryhee, A. Fitch, D. J. Frost

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

99 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Compressibility and thermal expansion of cubic silicon nitride”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi