Computational Atomic Structure: Applications to Astrophysics and Nuclear Structure

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Computational Atomic Structure: Applications to Astrophysics and Nuclear Structure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi