Computational patient models for simulation of dynamic gamma-camera imaging: Application to renography and peptide receptor radionuclide therapy

Gustav Brolin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

359 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Computational patient models for simulation of dynamic gamma-camera imaging: Application to renography and peptide receptor radionuclide therapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Physics

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science