Computational patient models for simulation of dynamic gamma-camera imaging: Application to renography and peptide receptor radionuclide therapy

Gustav Brolin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

341 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat