Concentrates of buttermilk and krill oil improve cognition in aged rats

Alba García-Serrano, Joao Tomé-Carneiro, M. Carmen Crespo, M. Visitación Calvo, Inmaculada Pereda-Pérez, Shishir Baliyan, Emma Burgos-Ramos, Olimpio Montero, Alberto Dávalos, César Venero, Francesco Visioli, Javier Fontecha

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Concentrates of buttermilk and krill oil improve cognition in aged rats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar