Concentrations and temporal trends in pesticide biomarkers in urine of Swedish adolescents, 2000–2017

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Concentrations and temporal trends in pesticide biomarkers in urine of Swedish adolescents, 2000–2017”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap