Concentrations of N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) and its metabolites in plasma and urine following oral administration of NMP to rats.

Martin Carnerup, Anne Marie Saillenfait, Bo A Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
259 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1441-1447
TidskriftFood and Chemical Toxicology
Volym43
Utgåva9
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Citera det här