Concept for assembling individual nanostructure-based components into complex devices

Dmitry Suyatin, Richard Sundberg, Ivan Maximov, Sergey Shleev, Lars Montelius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Concept for assembling individual nanostructure-based components into complex devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap