Concept of a transductive link

Kim Svensson, Urban Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Concept of a transductive link”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Fysik och astronomi