Conceptions in the Code: What “The Copyright Wars” Tell us about Creativity, Social Change and Normative Conflicts in the digital society

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

151 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conceptions in the Code: What “The Copyright Wars” Tell us about Creativity, Social Change and Normative Conflicts in the digital society”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap