Conduction Through Viscoelastic Phase in a Redox-Active Ionic Liquid at Reduced Temperatures

Verner K. Thorsmolle, Daniel Topgaard, Jan C. Brauer, Shaik M. Zakeeruddin, Björn Lindman, Michael Graetzel, Jacques-E. Moser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The phase diagram of the redox active ionic liquid 1-methyl-3-propylimidazolium iodide (PMII) is examined as a function of temperature and iodine concentration. Beyond a threshold concentration of 3.9 M, the formation of higher polyiodides gives rise to a viscoelastic phase upon cooling. Despite of the very high viscosity of such polyiodide-containing PMII melts a strikingly high conductivity is maintained through Grotthuss-type bond exchange and ionic conduction.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)781
TidskriftAdvanced Materials
Volym24
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Conduction Through Viscoelastic Phase in a Redox-Active Ionic Liquid at Reduced Temperatures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här