Conduction Through Viscoelastic Phase in a Redox-Active Ionic Liquid at Reduced Temperatures

Verner K. Thorsmolle, Daniel Topgaard, Jan C. Brauer, Shaik M. Zakeeruddin, Björn Lindman, Michael Graetzel, Jacques-E. Moser

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conduction Through Viscoelastic Phase in a Redox-Active Ionic Liquid at Reduced Temperatures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar