Cone implicit time as a predictor of visual outcome in macular hole surgery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To investigate whether preoperative retinal function measured by full-field ERG and multifocal ERG is correlated to postoperative visual acuity after macular hole surgery.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1903-1909
TidskriftGraefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
Volym252
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cone implicit time as a predictor of visual outcome in macular hole surgery.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här