Confidence levels and likelihood terms in IPCC reports: a survey of experts from different scientific disciplines

Astrid Kause, Wändi Bruine De Bruin, Johannes Persson, Henrik Thorén, Lennart Olsson, Annika Wallin, Suraje Dessai, Niklas Vareman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

65 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Confidence levels and likelihood terms in IPCC reports: a survey of experts from different scientific disciplines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap