Conflict in Colours: A comparative study of republican and loyalist murals in Belfast

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

”Conflict in Colours” är en avhandling som fokuserar på historiska narrativs roll i att legitimera och bibehålla konflikter, samt hur dessa narrativ påverkar den begynnande fredsprocessen. Genom att studera det inneboende kulturella våldet i dessa narrativ har jag visat hur kulturellt våld är en essentiell del i att legitimera, påverka och bibehålla det antagonistiska förhållandet mellan parterna i konflikten. Avhandlingens empiriska material har varit lojalistiska och republikanska väggmålningar och en av avhandlingens resultat har varit hur det kulturella våldet har kontinuerligt presenterat Nordirland som hotfullt mot den egna gruppen och därigenom undergrävt möjligheterna till ett gemensamt Nordirland. Genom att studera väggmålningar och historiska narrativ, avhandlingen har visat hur dessa narrativ om offerskap men också behovet av att kunna skydda sig mot den andre parten, som även omfattar Storbritannien och Irland, har fortlevt in till nuet. På detta vis har avhandlingen kunnat presentera varför Brexit har öppnat upp för ett återvändande till konflikt men samtidigt visat att den nordirländska konflikten aldrig har lämnat Nordirland.

Det visuella materialet har möjliggjort att avhandlingen har belyst den andra dimensionen av konflikter, vilket berör vem som är offer och vem som är förövare. Studien visar att omvärlden är därmed en aktiv part i den andra delen av konflikten, därigenom blir dessa väggmålningar vapen i den andra delen av konflikten. Genom visuella tekniker och att använda symboler som betyder offerskap försöker grupperna skapa förföriska och övertygande bilder av offerskap som kommuniceras till omvärlden.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • Zander, Ulf, handledare
  • Trenter, Cecilia, Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2021 dec. 3
UtgivningsortLund university
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-89213-94-4
StatusPublished - 2021 nov. 5

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2021-12-03
Time: 13:15
Place: LUX C121
External reviewer
Name: Sara Dybris McQuaid
Title: lektor
Affiliation: Aarhus universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Nyckelord

  • Nordirland
  • Historiska perspektiv

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Conflict in Colours: A comparative study of republican and loyalist murals in Belfast”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här