Conflict management styles: The role of ethnic identity and self-construal among young male Arabs and Americans

Leysan Storie, Yan Bing Zhang, Jeffrey Hall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)37-57
TidskriftJournal of Intercultural Communication Research
Volym41
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2012
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap

Citera det här