Conformal Evolution of Waves in the Yang-Mills Condensate: The Quasi-Classical Approach

Roman Pasechnik, George Prokhorov, Grigory Vereshkov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)209-229
TidskriftJournal of Modern Physics
Volym05
Utgåva05
DOI
StatusPublished - 2014 jan. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här