Conformational change of giant DNA with added salt as revealed by single molecular observation

Naoko Makita, Magnus Ullner, Kenichi Yoshikawa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conformational change of giant DNA with added salt as revealed by single molecular observation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar