Conformational differences between lgGs from autoimmune and non-auto-immune serum aare detected by LLPC

U-B Hansson, Christer Wingren, F Lindström, F Karlsson, S Lindén, U Alkner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract from the 29th Annual Meeting of the Scandinavian Society of Immunology
Originalspråkengelska
TidskriftScandinavian Journal of Immunology
Volym47
Nummer6
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Conformational differences between lgGs from autoimmune and non-auto-immune serum aare detected by LLPC”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här