Conformational fluctuations and large fluorescence spectral diffusion in conjugated polymer single chains at low temperatures

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conformational fluctuations and large fluorescence spectral diffusion in conjugated polymer single chains at low temperatures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap