Conformational Studies of Biologically Active Peptides

Björn Walse

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Conformational Studies of Biologically Active Peptides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar