Connection between BMI-Related Plasma Metabolite Profile and Gut Microbiota

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

105 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Connection between BMI-Related Plasma Metabolite Profile and Gut Microbiota”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar